„I would like to draw attention to the beauty of life. To materialise what is fleeting and fragile.”

 

 

Hanuš Lamr (born in 1976 in Prague)
Both his secondary school and university studies focused on jewellery and sculpture. In 2002, he graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (VŠUP). He visited Israel and Germany as an intern. He draws inspiration from nature, the extraordinary and fantastic micro-world of plants, carrying its observers into the adventures of natural scientists and travelling explorers. His work is represented in the collections of many private collectors and also of official institutions, such as the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM). Madeleine Albright wears one of his brooches.

 

 
 

„Chtěl bych poukázat na krásu života. Zhmotnit to, co je prchavé a křehké.“

 

Hanuš Lamr (*1976 v Praze)
Vystudoval střední a vysokou školu se zaměřením na šperk a sochařství. V roce 2002 diplomoval na VŠUP v Praze v atelieru V.K. Nováka. Jako stážista navštívil Izrael a Německo. Jeho práce je inspirována přírodou, světem rostlin a představuje vyjímečný a fantastický mikrosvět, který své pozorovatele snadno odnese mezi dobrodružství přírodopisců a cestujících badatelů. Je zastoupen v mnoha sbírkách soukromých sběratelů, ale i oficiálních institucí jako je např. UPM v Praze. Jeho brož nosí i Madeleine Albright.